• สอบสมรรถนะ นักเรียนระดับชั้น ป.3 และ ป.6 วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
  32  
  22 ก.พ. 61 | 14:01

 • เข้าค่ายลูกเสือ/เนตรนารี สำรอง (Day Camp) วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
  122  
  22 ก.พ. 61 | 13:31

 • โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 4 วันพฤหัสบดี ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
  55  
  16 ก.พ. 61 | 08:25

 • ประชุมกลางเดือนกุมภาพันธ์ วัน พฤหัสบดี ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
  4  
  16 ก.พ. 61 | 08:07

 • เข้าชมพิพิธภัณฑ์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  23  
  15 ก.พ. 61 | 10:09

 • โรงเรียนสามโคกมาแนะแนวการศึกษาต่อในระดับมธัยมศึกษา
  8  
  15 ก.พ. 61 | 09:44

 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านงิ้ว ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก วันที่ พฤหัสบดี ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
  15  
  15 ก.พ. 61 | 09:30

 • โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์
  62  
  14 ก.พ. 61 | 08:52

 • นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าค่ายลูกเสือ ณ ค่ายเสือป่าแคมป์ ระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2561 (2)
  165  
  14 ก.พ. 61 | 06:25

 • นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าค่ายลูกเสือ ณ ค่ายเสือป่าแคมป์ ระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2561 (1)
  185  
  14 ก.พ. 61 | 01:15

 • บริษัท คลีน แอนด์ เคลียร์ จำกัด มาจัดกิจกรรมให้ความรู้สุขอนามัยกับเด็กนักเรียน วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
  10  
  9 ก.พ. 61 | 14:11

 • โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาจีนแบบเข้มข้น ของนักเรียนโรงเรียนวัดป่างิ้ว ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
  41  
  9 ก.พ. 61 | 11:09

 • โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง นักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2561
  83  
  8 ก.พ. 61 | 15:08

 • สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี มาตรวจฟันนักเรียน ที่ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561
  12  
  5 ก.พ. 61 | 09:42

 • การประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสามโคก วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561
  20  
  5 ก.พ. 61 | 09:30

 • นักเรียนโรงเรียนวัดป่างิ้ว เข้าสนามสอบ O-NET วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561
  6  
  5 ก.พ. 61 | 08:32

 • ประมวลภาพ การติว O-NET อย่างเข้ม ของนักเรียนโรงเรียนวัดป่างิ้ว
  38  
  5 ก.พ. 61 | 08:27

 • มอบเกียรติบัตร นักเรียนดีเด่นประจำห้องเรียน ประจำเดือน มกราคม วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
  35  
  2 ก.พ. 61 | 10:31

 • มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่แข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 ระดับเขต และ ระดับภาค วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
  22  
  2 ก.พ. 61 | 10:24

 • มอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนที่ตอบคำถาม ปัญหาคณิตศาสตร์ ประจำเดือน มกราคม วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
  4  
  2 ก.พ. 61 | 10:15

 • ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนวัดป่างิ้วประจำเดือนกุมภาพันธ์ วันพุธ 31 มกราคม 2561
  6  
  1 ก.พ. 61 | 08:26

 • ออกกำลังกายตามนโยบายรัฐบาล วันพุธที่ 31 มกราคม 2561
  7  
  31 ม.ค. 61 | 08:39

 • มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ทำความดี วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561
  5  
  26 ม.ค. 61 | 08:47

 • ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งประจำเดือน มกราคม 2561 วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561
  20  
  19 ม.ค. 61 | 11:35

 • มอบโล่เกียรติคุณ และ เกียรติบัตร โครงการห้องเรียนต้นแบบ"รักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ปทุมธานี" วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561
  4  
  19 ม.ค. 61 | 11:30

 • วันครู วันอังคารที่ 16 มกราคม 2561
  60  
  17 ม.ค. 61 | 08:39

 • วันเด็กแห่งชาติปี 2561 วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561
  96  
  15 ม.ค. 61 | 13:49

 • วันเด็ก โรงเรียนวันป่างิ้ว วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561
  72  
  15 ม.ค. 61 | 13:24

 • สอบ Pre O-net นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันอังคารที่ 9 มกราคม 2561
  28  
  9 ม.ค. 61 | 10:09

 • มอบเกียรตินักเรียนที่ได้รางวัล ตอบคำถามปัญหาคณิตศาสตร์ และ นักเรียนดีเด่น ประจำเดือนธันวาคม
  17  
  5 ม.ค. 61 | 10:01