• ลุงชาญมาเยี่ยมนักเรียนโรงเรียนวัดป่างิ้ว และถามไถ่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ย้ายมาเรียนที่โรงเรียนวัดป่างิ้ว วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561
  24  
  17 พ.ค. 61 | 12:13

 • นายชูชาติ เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่างิ้ว ให้โอวาทกับนักเรียนใหม่ และ นักเรียนเก่า ในวันเปิดภาคเรียน 1/2561 วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561
  7  
  17 พ.ค. 61 | 12:05

 • คณะครูยืนรับนักเรียนเนื่องเปิดภาคเรียนวันแรก ปีการศึกษา 1/2561 วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561
  14  
  17 พ.ค. 61 | 12:05

 • ประมวลภาพการนำตัวอย่างอาหารและเครื่องดื่ม มานำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อทดสอบคุณภาพและรสชาติอาหารเพื่อคัดเลือก ร้านค้าโรงเรียนวัดป่างิ้ว วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2561
  88  
  17 พ.ค. 61 | 12:02

 • โครงการค่ายแกนนำเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ความดี (วันที่ 3)
  170  
  15 พ.ค. 61 | 12:01

 • โครงการค่ายแกนนำเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ความดี (วันที่ 4)
  119  
  15 พ.ค. 61 | 11:59

 • โครงการค่ายแกนนำเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ความดี (วันที่ 2)
  105  
  15 พ.ค. 61 | 10:45

 • โครงการค่ายแกนนำเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ความดี (วันที่ 1)
  100  
  15 พ.ค. 61 | 10:17

 • การประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ ค่ายแกนนำเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ความดี ครั้งที่ 1-2561 วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561
  18  
  7 พ.ค. 61 | 15:02

 • ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1/2561 วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2561
  50  
  7 พ.ค. 61 | 14:56

 • ลุงชาญพบปะครูเพื่อเป็นกำลังใจก่อนเปิดภาคเรียน วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561
  14  
  4 พ.ค. 61 | 11:31

 • คณะครู และ บุคลากร โรงเรียนวัดป่างิ้ว ร่วมงานสืบสานประเพณีจุดลูกหนู จังหวัดปทุมธานี วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561
  65  
  1 พ.ค. 61 | 00:16

 • คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร โรงเรียนวัดป่างิ้ว ร่วมงานพิธีรดน้ำขอพรคณะผู้บริหารสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 วันพุธที่ 11 เมษายน 2561
  53  
  12 เม.ย. 61 | 20:43

 • คณะครู และ บุคลากร โรงเรียนวัดป่างิ้ว ร่วมรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561
  80  
  10 เม.ย. 61 | 18:12

 • การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑
  26  
  3 เม.ย. 61 | 15:15

 • มอบเกียรติบัตรให้กับคุณครูที่ ร่วมนำเสนอผลงานในการประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561
  59  
  26 มี.ค. 61 | 16:53

 • โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรด้านการศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 2561 ระหว่างวันที่ 12-15 มีนาคม 2561
  159  
  19 มี.ค. 61 | 11:21

 • วันเกียรติยศ พิธีมอบประกาศนียบัตร วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561
  69  
  11 มี.ค. 61 | 17:34

 • ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560
  82  
  11 มี.ค. 61 | 17:07

 • สอบ NT
  14  
  11 มี.ค. 61 | 16:14

 • โรงเรียนวัดป่างิ้ว ได้รับการตรวจประเมิน โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561
  31  
  11 มี.ค. 61 | 15:59

 • สอบ RT และ สอบข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2560
  48  
  11 มี.ค. 61 | 15:51

 • Open House และ One Classroom One Performance วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
  62  
  28 ก.พ. 61 | 18:18

 • มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
  94  
  28 ก.พ. 61 | 18:00

 • สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2561
  61  
  26 ก.พ. 61 | 15:50

 • มอบเกียรติบัตร นักเรียนดีเด่นมีความประพฤติดี , หัวหน้าชั้นเรียน , รองหัวหน้าชั้นเรียน ที่เป็นแบบอย่างที่ดี , นักเรียนที่มีความกตัญญู , นักเรียนที่ทำความดีอย่างสม่ำเสมอ และ นักเรียนที่ผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2560
  140  
  26 ก.พ. 61 | 15:11

 • สอบสมรรถนะ นักเรียนระดับชั้น ป.3 และ ป.6 วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
  32  
  22 ก.พ. 61 | 14:01

 • เข้าค่ายลูกเสือ/เนตรนารี สำรอง (Day Camp) วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
  122  
  22 ก.พ. 61 | 13:31

 • โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 4 วันพฤหัสบดี ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
  55  
  16 ก.พ. 61 | 08:25

 • ประชุมกลางเดือนกุมภาพันธ์ วัน พฤหัสบดี ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
  4  
  16 ก.พ. 61 | 08:07