• โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ( ทัศนศึกษาที่บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุพรรณบุรี ) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 -4 วันจันทร์ที่ 8 ตุุลาคม 2561
  29  
  9 ต.ค. 61 | 08:33

 • โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ( ทัศนศึกษาที่บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุพรรณบุรี ) นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561
  59  
  9 ต.ค. 61 | 08:32

 • โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านส่งเสริมความสามารถและการแสดงออกอย่างเหมาะสม ( OCOP ) วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561
  79  
  9 ต.ค. 61 | 08:26

 • ด้วยรักและผูกพัน " รวีวรรณ " อำลา
  48  
  9 ต.ค. 61 | 08:09

 • กิจกรรมค่าย English Camps สำหรับห้อง Mini English Program (MEP) ระหว่างวันที่ 1-3 ตุลาคม 2561
  147  
  9 ต.ค. 61 | 08:06

 • ลุงชาญพบปะคุณครู วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561
  11  
  3 ต.ค. 61 | 09:51

 • ประชุมหัวหน้าส่วน เพื่อจัดเตรียมโครงการ " ๒๕๐ ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจากจันทบุรีสู่อยุธยา " จังหวัดปทุมธานี
  6  
  3 ต.ค. 61 | 09:47

 • สอบปลายภาคเรียน ที่ 1/2561
  37  
  1 ต.ค. 61 | 13:00

 • ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561
  12  
  1 ต.ค. 61 | 11:25

 • มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น และแข่งทักษะคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561
  37  
  1 ต.ค. 61 | 11:15

 • โครงการพัฒนาทักษะวิชาการเพื่อพัฒนากระบวนการคิดของผู้เรียน วันที่ 27-28 กันยายน 2561
  53  
  1 ต.ค. 61 | 10:57

 • บริษัทไมโล นำผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มไมโลมาแจกให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.1- ป.6 วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561
  11  
  1 ต.ค. 61 | 10:49

 • โรงเรียนวัดป่างิ้ว เข้ารับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 2561 จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านงิ้ว วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561
  13  
  1 ต.ค. 61 | 09:48

 • โครงการพัฒนาความเป็นเลิศด้านวิชาการ ผ่านการเรียนรู้แบบ STEM ด้วยนวัตกรรมด้านหุ่นยนต์ (ROBOT) Robotic STEM Education 2018 วันที่ 22-23 กันยายน 2561
  110  
  26 ก.ย. 61 | 09:21

 • โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561
  114  
  26 ก.ย. 61 | 09:16

 • มอบเกียรติบัตร ห้องเรียนสะอาดประจำเดือนกันยายน 2561 วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561
  7  
  17 ก.ย. 61 | 10:20

 • การประชุมประจำเดือน กันยายน 2561 วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561
  6  
  17 ก.ย. 61 | 10:16

 • นักเรียนโรงเรียนวัดป่างิ้วร่วมโครงการ สาธารณสุข 100 ปี หมออนามัยห่วงใยประชาชน รวมพลังสร้างชุมชนสุขภาพดี วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561
  25  
  14 ก.ย. 61 | 09:22

 • ประมวลภาพ มหกรรมจัดการศึกษาท้องถิ่น 2561
  68  
  14 ก.ย. 61 | 09:17

 • โครงการส่งเสริมและพัฒนาศึกษา โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี รุ่นที่ 2 ณ จังหวัดเพชรบุรี
  86  
  7 ก.ย. 61 | 09:20

 • โครงการส่งเสริมและพัฒนาศึกษา โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี รุ่นที่ 1 ณ จังหวัดเพชรบุรี
  97  
  6 ก.ย. 61 | 14:08

 • โรงเรียนวัดป่างิ้วต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง วันศุกร์ ที่ 31 สิงหาคม 2561
  33  
  31 ส.ค. 61 | 14:11

 • มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ตอบคำถาม คณิตศาสตร์ สังคม และ วิทยาศาสตร์ วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561
  45  
  31 ส.ค. 61 | 14:10

 • ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนวัดป่างิ้วเข้าร่วม โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุขฯ พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561
  40  
  30 ส.ค. 61 | 15:09

 • โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่โลกกว้าง วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561
  11  
  30 ส.ค. 61 | 15:03

 • โรงเรียนวัดป่างิ้วต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 5 วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561
  13  
  30 ส.ค. 61 | 15:01

 • กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561
  60  
  26 ส.ค. 61 | 23:33

 • นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฉีดวัคซีน บาดทะยัก คอตีบ โดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านงิ้ว วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561
  15  
  26 ส.ค. 61 | 23:24

 • นักโรงเรียนวัดป่างิ้ว เข้าร่วมโครงการ อย.น้อย โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านงิ้ว วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561
  18  
  26 ส.ค. 61 | 23:21

 • ครู โรงเรียนวัดป่างิ้ว อบรมคุณภาพการศึกษาด้วยระบบ PLC ครั้งที่ 7 วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561
  17  
  22 ส.ค. 61 | 11:21