• ลุงชาญและคณะผู้บริหาร เปิดห้องเรียนแพนด้า วิทยาลัยเทคนิคและอาชีวะเฉิงตู
  22  
  18 ธ.ค. 61 | 15:25

 • การประชุมประจำเดือน ธันวาคม วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561
  28  
  8 ธ.ค. 61 | 16:21

 • โครงการโปรแกรมพัฒนาทักษะด้านการอ่าน แบบบูรณาการในโรงเรียนและต้นทุนประสิทธิผลของโปรแกรม สำหรับคัดกรองและบำบัดช่วยเหลือเด้กกลุ่มเสี่ยงต่อความบกพร่องทักษะด้านการอ่าน โดยโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561
  170  
  6 ธ.ค. 61 | 14:10

 • พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ โรงเรียนวัดป่างิ้ว
  111  
  4 ธ.ค. 61 | 14:05

 • พิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ
  130  
  4 ธ.ค. 61 | 13:54

 • มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่แข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
  39  
  30 พ.ย. 61 | 11:03

 • เหล่าซือพบปะนักเรียนโรงเรียนวัดป่างิ้ว วันศุกร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2561
  7  
  30 พ.ย. 61 | 10:52

 • มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ตอบคำถาม คณิตศาสตร์ สังคม และ วิทยาศาสตร์ วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561
  18  
  30 พ.ย. 61 | 10:40

 • มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนดีเด่น และมีความประพฤติดี ประจำเดือนพฤศจิกายน วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561
  32  
  30 พ.ย. 61 | 10:35

 • สอบธรรมะศึกษา ตรี โท เอก ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที 4-6 วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561
  61  
  29 พ.ย. 61 | 15:39

 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านงิ้ว ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก วันที่พุธ ที่ 28 พฤศจิกายน 2561
  27  
  29 พ.ย. 61 | 15:28

 • โครงการความร่วมมือพัฒนาความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2561
  311  
  27 พ.ย. 61 | 11:09

 • คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าสามโคก ครั้ง 3
  33  
  27 พ.ย. 61 | 10:58

 • คณะผู้บริหารนำนักเรียนร่วมแสดงเปิดงานกาชาด 2561
  20  
  27 พ.ย. 61 | 10:54

 • ประมวลภาพ ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนวัดป่างิ้วร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 36 ประจำปีการศึกษาที่ 2561 " เมืองโอ่งเกมส์ 2018 " ระหว่างวันที่ 15 - 25 พฤศจิกายน 2561
  26  
  27 พ.ย. 61 | 10:50

 • พิธีถวายราชสดุดี วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561
  126  
  23 พ.ย. 61 | 14:59

 • ลุงชาญให้กำลังใจ เด็กชายพุทธภูมิ - ภูมิใจไทย นาคแป้น ก่อนไปแข่งขัน " 2018 OSAKA BMX International "
  9  
  23 พ.ย. 61 | 14:16

 • สืบสานประเพณีลอยกระทง วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561
  265  
  23 พ.ย. 61 | 13:09

 • ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
  71  
  19 พ.ย. 61 | 09:51

 • Welcome Plantation School Principals and Officers Study Tour 2018 วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
  74  
  12 พ.ย. 61 | 20:35

 • การประชุมผู้ปกครอง 2/2561 วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
  80  
  12 พ.ย. 61 | 16:09

 • ประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
  15  
  12 พ.ย. 61 | 15:33

 • ร่วมแสดงความยินดี ท่าน ผอ.ชูชาติ เที่ยงธรรม ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสามโคก
  136  
  8 พ.ย. 61 | 13:03

 • ประมวลภาพงาน " 250 ปี ตามรอยกองเรือพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช "
  87  
  7 พ.ย. 61 | 11:27

 • ประมวลภาพการเตรียมงาน " 250 ปี ตามรอยกองเรือพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช "
  72  
  7 พ.ย. 61 | 11:14

 • ประมวลภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร วันที่29-30 ตุลาคม 2561
  212  
  7 พ.ย. 61 | 11:02

 • ประมวลภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร วันที่29-30 ตุลาคม 2561
  89  
  7 พ.ย. 61 | 10:45

 • โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ( ทัศนศึกษาที่บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุพรรณบุรี ) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 -4 วันจันทร์ที่ 8 ตุุลาคม 2561
  29  
  9 ต.ค. 61 | 08:33

 • โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ( ทัศนศึกษาที่บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุพรรณบุรี ) นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561
  59  
  9 ต.ค. 61 | 08:32

 • โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านส่งเสริมความสามารถและการแสดงออกอย่างเหมาะสม ( OCOP ) วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561
  79  
  9 ต.ค. 61 | 08:26