Full Screen Gallery

แสดงความคิดเห็น

สมัครสมาชิกใหม่ | เข้าสู่ระบบ

รองฯ จันทร์ศรี เฉยทุม รองผู้อำนวยการโรงเรียนรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่างิ้ว พร้อมด้วย คณะครู บุคลากร โรงเรียนวัดป่างิ้ว ร่วมกันทำความสะอาดโรงเรียนเพื่อเป็นการป้องกันและลดปัญหามลพิษ วันศุกร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
สถานที่ โรงเรียนวัดป่างิ้ว สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
โพสต์เมื่อ วันศุกร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 23:10
เข้าชม 1,076 ครั้ง
การอนุญาต สาธารณะ
Short Url http://a.thaimultiply.com/zCmkiY
Full Screen Gallery http://g.thaimultiply.com/zCmkiY